Religion och skägg – vad betyder det för dig?

Skrivet av

Inom flera religioner spelar skägget en roll – men om den rollen är viktig eller inte beror på vilken tolkning den enskilde personen gör. Gamla testamentet slår fast att man inte får kapa skägget. Hadith-litteraturen inom islam anger att män uppmanas odla sitt skägg och trimma mustaschen.

Men det är en sak vad som står i religiösa texter. Hur noga en troende lever efter dessa påbud – och hur omgivningen uppfattar skägg – varierar beroende på tid, plats, sammanhang och religiös inriktning.

Idag förknippar man inte kristendom så mycket med skägg, men på 1700-talet utfärdade svenska biskopar gång på gång uppmaningar om att präster skulle behålla skägget trots att det var på modet att raka sig. De tog stöd i Bibelns berättelser om översteprästen Arons och Johannes döparens skäggiga anleten.

Judendomens skriftsamling Talmud slår fast att sax får användas för att klippa skägget, vilket idag även överförs på skäggtrimmers. Skäggdiskussionen är ständigt levande och anpassas hela tiden efter den rådande tiden och vad som händer i samhället.

Muhammeds uppmaning till muslimer att odla skägg men klippa mustaschen anses ha varit för att man skulle skilja sig från den persiska religionen zoroastrismen, där prästerna odlade långa mustascher. Men det pågår en ständig diskussion hur detta – och andra klädregler för muslimska män – ska tolkas i en samtida kontext. Det finns bland samtida muslimska tänkare grovt sett tre olika åsikter: skägget är oviktigt, skägget är sunna (önskvärt, men leder inte till straff om man avstår från det), respektive att skägget är wajib (obligatoriskt).

Även om skägget är en av de fem heliga symbolerna inom sikhismen är inte alla sikher män i skägg och turban.

Oavsett skäggbärarens egen inställning tillkommer ett lager med omgivningens föreställningar om skägg och religion vilket påverkar hur man bemöts som skäggig man.

Vi vill veta vad skägget spelar för roll för religiösa i Sverige idag. Vi tror att varje person har ett eget förhållningssätt till skägget. Vi undrar därför vad du läsare som är religiös har för inställning till ditt skägg.

* Har du skägg oberoende av din religion?
* Har du skägg med anledning av din religion?
* Vad betyder skägget för din (religiösa) identitet?
* Är du religiös inom en skäggig religion men har valt att utan skägg och i så fall varför?

Dela med dig av dina tankar, anonymt eller med namn: Skicka epost till mejl@skaggbloggen.se eller skriv en rad i kommentarsfältet nedan.

2 reaktion på “Religion och skägg – vad betyder det för dig?

  1. Viktor

    Har skägg för att jag tycker det är manligt och Nice! Kristen, muslim eller jude, det kvittar, skägg är fräckt :)

Kommentarer inaktiverade.